Fastest typists ranking - Top 50 (March)

Rank	KPM	Name
1	693	tvojamat

2 655 Teddy
3 638 Fakiko
4 621 Sparkles(:
5 619 Fakiko
6 599 Sparkles(:
7 599 Sparkles(:
8 585 Sparkles(:
9 585 Sparkles(:
10 583 Sparkles(:
11 580 Sparkles(:
12 579 Sparkles(:
13 578 josh
14 578 Sparkles(:
15 577 Sparkles(:
16 577 Sparkles(:
17 577 Sparkles(:
18 575 Sparkles(:
19 572 Sparkles(:
20 571 Sparkles(:
21 571 Sparkles(:
22 571 George
23 571 George
24 570 Sparkles(:
25 570 Sparkles(:
26 570 Sparkles(:
27 570 Sparkles(:
28 567 Sparkles(:
29 565 Sparkles(:
30 565 Sparkles(:
31 565 Sparkles(:
32 565 Sparkles(:
33 564 Sparkles(:
34 562 Sparkles(:
35 560 Sparkles(:
36 560 Sparkles(:
37 559 Sparkles(:
38 559 Sparkles(:
39 558 Sparkles(:
40 558 tangjm
41 558 ELVIE AGARIN
42 558 Sparkles(:
43 557 Sparkels(:
44 557 Sparkles(:
45 557 Sparkles(:
46 556 Sparkles(:
47 556 George
48 556 Sparkles(:
49 555 George
50 554 Sparkles(: